HEM

Ögonspecialister med lång yrkeserfarenhet


Välkommen till Ögoncentrum Annedal i Lund, en ögonspecialistmottagning, som erbjuder vård för de flesta av ögats olika sjukdomar.

 

Det kan till exempel vara grön starr, åldersförändringar i gula fläcken, ögonlockens sjukdomar samt förändringar i ögat på grund av diabetes. Vi tar även emot patienter med akuta ögonproblem. Vi utför laserbehandlingar av efterstarr och näthinnesjukdomar samt utför ögonlocks-operationer av olika sjukliga tillstånd. Vi utför ögonbottenfotografering av diabetesförändringar. Vi har kompetens för läkemedelsinjektioner i glaskroppen vid förändringar i gula fläcken.

 

Ring gärna på våra telefontider 08.00-16.00 (lunchstängt 11.45-13.00) för kostnadsfri rådgivning eller hjälp med ditt ärende.

 

I samma lokal ligger Ögonoperationskliniken YADD (046-590 19 19) som utför gråstarrsoperationer. Den verksamheten är skild från Ögoncentrum Annedal.

 

Vi samarbetar med Region Skåne, frikort och högkostnadsskydd gäller. Det går bra att söka vård hos oss direkt, ingen remiss behövs.

 

Vi är några ögonläkare, med lång yrkeserfarenhet av både offentlig och privat ögonsjukvård, som bedriver verksamheten på Ögoncentrum Annedal med största glädje.


Vårt mål är att erbjuda Dig som patient möjlighet till ett snabbt och korrekt omhändertagande av Dig och Dina ögonbekymmer med hög yrkeskunskap och känsla för Dig som individ. Du ska känna Dig väl informerad och nöjd efter besöket hos oss.


Grunden för verksamheten är av Region Skåne beslutat Vårdval Ögon och bedrives på uppdrag av Region Skåne med offentlig finansiering vilket innebär samma kostnader för besök som inom den offentliga vården. Högkostnadskort och frikort gäller. Du kan söka vård hos oss direkt och behöver alltså ingen remiss.


Du når oss lätt med bil, buss eller färdtjänst. Goda möjligheter till parkering finns och den är avgiftsfri.Varmt Välkommen!


Kristina Holm

                      Verksamhetschef                     

"Samma kostnader för besök som inom

den offentliga vården, högkostnadskort stämplas och frikort gäller."

Vi stödjer UNICEFs arbete för att skapa en bättre värld för alla barn.

 

Ögoncentrum Annedal i Lund AB, Annedalsvägen 9A, 227 64 Lund, Tfn 046-274 87 00