HEM


Välkommen till Ögoncentrum Annedal i Lund, en ögonspecialistmottagning, som erbjuder vård för de flesta av ögats olika sjukdomar.

 

Det kan till exempel vara grön starr, åldersförändringar i gula fläcken, ögonlockens sjukdomar samt förändringar i ögat på grund av diabetes. Vi tar även emot patienter med akuta ögonproblem. Vi utför laserbehandlingar av efterstarr och näthinnesjukdomar samt utför ögonlocks-operationer av olika sjukliga tillstånd. Vi utför ögonbottenfotografering av diabetesförändringar. Vi har kompetens för läkemedelsinjektioner i glaskroppen vid förändringar i gula fläcken.

 

Ring gärna på våra telefontider 08.00-16.00 (lunchstängt 11.45-13.00) för kostnadsfri rådgivning eller hjälp med ditt ärende.

 

I samma lokal ligger Ögonoperationskliniken YADD (046-590 19 19) som utför gråstarrsoperationer. Den verksamheten är skild från Ögoncentrum Annedal.

 

Vi samarbetar med Region Skåne, frikort och högkostnadsskydd gäller. Det går bra att söka vård hos oss direkt, ingen remiss behövs.
Covid-19 – coronavirus


Folkhälsomyndigheten råder alla med luftvägsinfektion - som hosta, ont i halsen och feber - att undvika sociala kontakter. Vi ber dig därför att omboka din tid om du har dessa symptom.


Ögoncentrum Annedal följer utvecklingen kring coronaviruset och Region Skåne och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle myndigheternas rekommendationer ändras kommer Ögoncentrum Annedal följa dessa med omedelbar verkan.


Pga rådande situation gäller fortsatt besöksförbud för medföljande inom verksamheten. Undantag bedöms utifrån patientens tillstånd. Tack för er förståelse.


Mer information och rekommendationer finns att hitta på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/


Vi beklagar det uppkomna läget med Covid-19 och har förståelse för den oro det medför. Vi kommer att ha en stor utmaning med att ta hand om de patienter som önskar omboka sin tid och vi ber om överseende med att vi inte kommer att kunna tillgodose önskemål om vilka tider man önskar istället.  Vi kommer att göra medicinska prioriteringar beträffande återbesökstiderna. 

Vi är några ögonläkare, med lång yrkeserfarenhet av både offentlig och privat ögonsjukvård, som bedriver verksamheten på Ögoncentrum Annedal med största glädje.


Vårt mål är att erbjuda Dig som patient möjlighet till ett snabbt och korrekt omhändertagande av Dig och Dina ögonbekymmer med hög yrkeskunskap och känsla för Dig som individ. Du ska känna Dig väl informerad och nöjd efter besöket hos oss.


Grunden för verksamheten är av Region Skåne beslutat Vårdval Ögon och bedrives på uppdrag av Region Skåne med offentlig finansiering vilket innebär samma kostnader för besök som inom den offentliga vården. Högkostnadskort och frikort gäller. Du kan söka vård hos oss direkt och behöver alltså ingen remiss.


Du når oss lätt med bil, buss eller färdtjänst. Goda möjligheter till parkering finns och den är avgiftsfri.Varmt välkommen!


Kristina Holm

                            Verksamhetschef                     

Samma kostnader för besök som inom  den

offentliga vården, högkostnadskort stämplas och frikort gäller.