HITTA HIT

Hitta hit

 

KARTA


11/9-30/9 pågår ett förbättringsarbete utanför ingången på Annedalsvägen 9.

Rampen är under perioden avstängd. Vänligen använd ingången 9J (på baksidan) vid behov.


Ögoncentrum nås enkelt med bil från samtliga motorvägar runt Lund med sikte på rondellen vid Nova Lund. Kör in på Fjelievägen skyltat mot centrum och sedan efter ca 300m in till vänter på Bondevägen och efter ca 150m vänster in på Annedalsvägen. Kör till vägens ände till du når en parkering. Goda parkeringsmöjligheter utan avgift.


Stadsbuss nr 2 trafikerar sträckan Lunds Centralstation – Annedal med en påtagligt kort turtäthet. Gå av på hållplats "Annedalsvägen" och gå längst ner på Annedalsvägen.


Stadsbuss nr 4 trafikerar också i närheten av Ögoncentrum Annedal. Gå av på hållplats "Klosters Fälad". Korsa Fjelievägen och gå in på en liten gångstig till höger om företaget "Skåne Auto AB".  Följ stigen ca 100 m tills att du kommer till en vändzon. Ingången till Ögoncentrum Annedal ligger till höger.

 

Det är enkelt för färdtjänst, taxi eller annan bil att stanna utanför för att lämna/hämta patienter med enkel väg in via kort trappa eller ramp. Du finner Ögoncentrum på entréplan.VIKTIGT! Följ Annedalsvägen till slutet vid vändplatsen för att nå rätt ingång i fastigheten.