OM OSS


Vi startade mottagningen våren 2015. Hos oss arbetar ögonläkare med lång yrkeserfarenhet av både offentlig och privat ögonsjukvård. Här arbetar även sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, receptionister och verksamhetsutvecklare. Vårt mål är att erbjuda dig som patient möjlighet till ett snabbt och korrekt omhändertagande av dig och dina ögonbekymmer med hög yrkeskunskap och känsla för dig som individ. Du ska känna dig väl informerad och nöjd efter besöket hos oss.


Grunden för verksamheten är av Region Skåne beslutat Vårdval Ögon och bedrives på uppdrag av Region Skåne med offentlig finansiering vilket innebär samma kostnader för besök som inom den offentliga vården. Högkostnadskort och frikort gäller. Du kan söka vård hos oss direkt och behöver alltså ingen remiss.


Du når oss lätt med bil, buss eller färdtjänst. Goda möjligheter till avgiftsfri parkering finns.Varmt välkommen!Kristina Holm

Verksamhetschef

Samtliga läkare har förutom sina specialområden en djup kunskap om ögats samtliga sjukdomsstillstånd, deras utredning och behandling.


Samma kostnader för besök som inom den

offentliga vården, högkostnadskort stämplas och frikort gäller.